Oorzaken van verwerpen op een rij.
informatie is afkomstig  van de Gezondheidsdienst voor dieren en is van dr.Thomas Dijkstra. (www.gd-dieren.nl)  
Verwerpen kent vele (besmettelijke) oorzaken. Met onderzoek van bloed, verworpen vruchten en nageboorten komt de veroorzaker vaak aan het licht. Met de uitslag van dit onderzoek kunt u een verwerpersprobleem gericht aanpakken. 
Abortus of verwerpen als bedrijfsprobleem veroorzaakt grote schade op een rundveebedrijf. Vroeger was abortus bang (brucellose), veroorzaakt door de bacterie Brucella abortus, de belangrijkste abortusveroorzaker. Dankzij de georganiseerde bestrijding door de GD is de ziekte uit ons land verdwenen. Sinds 1999 heeft Nederland officieel de brucellose-vrije status. Deze status wordt in opdracht van de overheid bewaakt door een jaarlijks onderzoek op twintig procent van de rundveebedrijven en verplicht bloedonderzoek van verwerpers.
Verworpen vruchten en nageboorte: wpa50d285d_1b.jpg Het verplichte brucellose-bloedonderzoek kan ook worden benut om andere oorzaken op te sporen, zoals IBR of leptospirose . Helaas is het niet mogelijk alle oorzaken van verwerpen vast te stellen via bloedonderzoek. Onderzoek van de verworpen vrucht, met de nageboorte, levert vaak wel extra informatie op. Indien in korte tijd drie of meer dieren verwerpen, adviseren we de verworpen vruchten (met nageboorte) naar de GD te sturen voor onderzoek. Pas als de oorzaak van het verwerpen is achterhaald, kunt u het probleem aanpakken.

Belangrijke oorzaken:
De meest door de GD aangetroffen ziektekiemen van verworpen vruchten in de eerste drie kwartalen van 2003 waren:
wpf7204552.png
Neospora.
Neospora caninum is de belangrijkste besmettelijke oorzaak van verwerpen. Een neospora-infectie leidt niet altijd tot het afsterven van de vrucht. Wel draagt een besmette drachtige pink of koe de infectie in zeventig tot tachtig procent van de gevallen op de nakomelingen over. 
Arcanobacterium pyogenes.
De bacterie Arcanobacterium pyogenes veroorzaakt zelden een groot aantal verwerpers. Indien deze bacterie bij sectie wordt gevonden, dient te worden gekeken naar etterende processen aan bijvoorbeeld de hakken. 
Bacillus licheniformis.
Bacillus licheniformis is een algemeen voorkomende bacterie. Bij verwerpen als bedrijfsprobleem dient te worden gedacht aan slechte kwaliteit van het voor (hooi, kuil) en het strooisel. Naast de verworpen vrucht vindt men vaak een stinkende, bloederige en etterende nageboorte. 
BVD.
BVD is vooral schadelijk als drachtige dieren worden besmet. In dat geval wordt meestal verworpen, maar ook kunnen dragerkalveren worden geboren, vooral als de besmetting heeft plaatsgevonden voor de vierde maand van de dracht. 
Salmonella Dublin.
Salmonella Dublin veroorzaakt hoge koorts, sterfte, diarree, productiedaling en verwerpen. Behalve via direct contact, kan de bacterie door mest (eventueel via laarzen) en verontreinigd drinkwater worden verspreid. Beperk het besmettingsgevaar door uw bedrijf gesloten te houden, geen veecontacten te hebben en geen mest aan te kopen. 
IBR.
Symptomen van een IBR-infectie zijn ernstige ziekteverschijnselen van de voorste luchtwegen. Dit gepaard met algemeen ziek zijn, koorts, lusteloosheid, verminderde eetlust, een daling van de melkproductie en mogelijk verwerpen. 
Leptospiros
Bij melkerskoorts zijn niet altijd duidelijke ziekteverschijnselen duidelijke ziekteverschijnselen waarneembaar. Een kenmerkend ziekteverschijnsel is de melkproductiedaling, vaak in combinatie met yoghurtachtige, dikke melk in alle vier kwartieren. De koe kan tevens verwerpen.