wp736bc3ee.png
 1. Suboestrus: Koe laat tocht niet zien/ is niet tochtig gezien
 
Voor therapie is tijdstip post partum (na afkalving ), voeding etc. belangrijk.
 
Kenmerken:
Indien kleine ovaria, tonus++ op de uterus, beetje bloed (2 - 3 dagen in de cyclus: actieve koe na ovulatie!) +10 dagen later weer voelen, nu CL aanwezig, gevoelig voor prostaglandines. Dus nu prostaglandines spuiten: 3 - 4 dagen later fertiele oestrus.
Controle aanwezigheid CL: RE, echo, evt. progesteronbepaling melk (5x hoger dan bloed).
Eventueel blind insemineren op dag 3, 4 na PG: indien tochtverschijnselen later (bijvoorbeeld dag 5 of 6), nogmaals laten insemineren.
 
CL voelbaar of zichtbaar; normale tonus + of +; gevoelig voor prostaglandines vanaf dag 5 -6 tot dag 18 mogelijk om direct prostaglandines te spuiten, 3 - 4 dagen later tocht
VES (vroeg embryonale sterfte); soms + 15% VES tot een drachtigheidsduur van 40 dagen
 2. Cysteuze ovariele follikels (COF)
 
COF:
Follikelcysten
wpa3861f8d.png
Met echoscopie (5 MHz of 7.5 MHz) zijn follikelcysten en geluteïniseerde follikelcysten te onderscheiden, onderscheid niet goed te voelen.
Duidelijk verschil is er tussen een geluteïniseerde cyste (onregelmatige luteïnevelden en trabekels in sterk vergroot ovarium; pathologisch) en een corpus luteum met holte (relatief kleine holte, centraal in CL;fysiologisch).
wp8ddbe6a7.gif
Echobeeld.

Follikelcyste: geen CL, follikel(s) > 2,5 cm, ovarium > mandarijn.
 
wp2c8a222b.gif
Echobeeld.

Geluteïniseerde follikelcyste:

geen CL, follikel(s) > 2,5 cm, luteïnevelden en trabekels, ovarium > mandarijn.
 
Kenmerken:
wpc82f67bf.png
Therapie:
 
Niet kapotknijpen: risico op bloedingen en verklevingen (vooral bij foutieve diagnose: ‘follikelcyste’ = CL). Bij recidief en grote cysten: eventueel aanprikken en leeg laten lopen via vagina, hormonale therapie toepassen.
Indien COF binnen 60 dagen postpartum (arbitraire grens):
wp0f3046e6.png
Vanaf 60 dagen postpartum:
wp252b12b2.png
Voorkeur voor een bepaalde therapie of combinatie van medicijnen is mogelijk. Follow up van therapie bij COF koeien is essentieel voor het uiteindelijke resultaat. Mogelijkheid bestaat dat er antilichamen tegen hCG worden gevormd.
3. Persisterend Corpus luteum :           1. Drachtigheid.
    2. Pyometra.
    3. Mummificatie.
    4. Maceratie.
1. Drachtigheid.

Vroege drachtigheidsdiagnostiek  (1-3 maanden):
wp56f70493.png
Late drachtigheidsdiagnostiek (na 3 maanden):
wp5de2af78.png
Positieve criteria drachtigheid
Extra informatie drachtigheidsonderzoek:
wp105e7059.png
(GnRH of hCG eventueel te gebruiken ter ondersteuning van het CL-graviditatis, dat te klein aanvoelt (arbitrair, niet wetenschappelijk aangetoond)).
Officiële criteria voor de lengte van de dracht
2. Pyometra - Uterus gevuld met pus:
 
Kenmerken:
wpcb2cad22.png
Therapie:
wpd2ea5092.png
Snellere behandeling:
 
wpca3a8da9.png
 3. Mummificatie:
 
Klachten:
Koe blijft hoog in produktie, weinig buik, weinig uier, partus blijft achterwege.
Symptomen:
Weinig of geen fremitus/vaatruizen; arteria uterina relatief te dun.
Vrucht ligt diep dus niet altijd te voelen, balk onder de buik, keiharde inhoud in strakke uterus (lijkt op grote onregelmatige discus). Geen vruchtwater en placentomen te voelen. CL is nog aanwezig dus prostaglandines spuiten, binnen 3 dagen tochtig en je MOET de mummie vinden. Indien er nog niet uitgekomen dan zit de mummie vast in de cervix, vaginaal controleren en verwijderen. Kans op nieuwe dracht is normaal.
4. Maceratie:
 
Klacht:
"Mummie" is er niet uitgekomen ondanks de therapie (foutieve diagnose!). Uterus als grote pasteuze worst voelbaar, nog wat vocht aanwezig, knisterend gevoel. Uterus strak om de vrucht heen, slechte prognose. Eventueel de macererende vrucht zorgvuldig per laparotomie op de faculteit laten verwijderen (systeem MP). Kans op dracht na operatie kleiner dan bij mummificatie.
NB. Soms wordt de diagnose maceratie verward met mummificatie. "Ezelsbrug": als de mummie er niet afkomt moet het wel maceratie zijn!
  4. Ware anoestrus.
 
Op 15 maanden leeftijd (+350 kg) pink (melktypisch) insemineren, vleeskoeien later.
Kenmerken:
wp4c76bc37.png
Therapie:
Progestativa in combinatie met Folligonan®: CRESTAR® oorimplant of PRID-spiraal®
CRESTAR® oorimplant

Capsule (norgestumet) voor implantatie subcutaan in oor en inspuiten norgestumet (synthetisch progesteron + oestradiol, om jong CL in regressie te laten gaan). Beide zitten in kant en klare verpakking.
In principe, net zoals de PRID, ontwikkeld voor synchronisatie van grote koppels runderen. Oestrogenen hebben luteolytisch effect op jong corpus luteum. Na 9 - 10 dagen uit oor verwijderen en Folligonan® 500 - 700 IE bijspuiten (PMSG/eCG heeft FSH-werking), 2 dagen later insemineren. Voordeel: geen vaginitis, nadeel arbeidsintensiever.
 Progesteron Releasing Intravaginal Device, met oestrogeen capsule. Bij verwijderen na 12 - 14 dagen, inspuiten met Folligonan® (PMSG/eCG vooral FSH- werking) let op dosering 500 - 700 IE i.m., afhankelijk van de grootte en leeftijd van de koe. Bij overdosering induceer je superovulatie, risico op COF in plaats van normale oestrus na de progesteron behandeling. (ET: 3000 IE Folligonan®: superovulatie)
PRID geeft een vaginitis die na 2 dagen weer genezen is.
2 a 3 dagen na verwijderen wordt de koe tochtig, insemineren en indien nog veel witvuilen, dan intrauterien behandelen dag na inseminatie.
 5. Congenitale Afwijkingen 
Dubbele cervix: KI moet in beide hoornen plaatsvinden.
Persisterend "hymen": wel regelmatig tochtig. Ophoping tochtslijm + bloed caudaal van cervix, craniaal van afsluiting. Indien achter deze als rugbybal aanvoelende ophoping een normale cervix, uterus en ovaria: afsluiting openen en 1 - 2 dagen nabehandelen met bijvoorbeeld mastitis injector waarin cortico’s (off label) om verkleving te voorkomen.
White heifer: incompleet geslachts apparaat. Vaak 1 hoorn afwezig en op deze plaats een met vocht gevuld blaasje Ø 5 - 10 cm.
Kwee: grote clitoris, afwezig geslachtsapparaat of alleen wat onbeduidende strengen te voelen.
wpf3fc00e6.png
wpa9526942.png
wp53b21f94.png
wp6ed5c3e3_1b.jpg
wp6161c1c5.png
wp36444818.gif
Video :
Membraamslip / controle Amnionblaas.
Video :
Membraamslip / controle Amnionblaas.
Zonder baarmoeder!
Meest voorkomende veterinaire diagnoses:
wpcea26ff5.jpg